[Sự Kiện] - Chuỗi sự kiện mừng lễ 30/04 - 01/05


[​IMG] Sự kiện 1: Nhân đôi kinh nghiệm
Thơi gian:
Bắt đầu 30/4 - đến hết ngày 1/5/2019

Nội dung:
Trong thời gian diện ra sự kiện BQT sẽ tiến hành nhân đôi điểm kinh nghiệm toàn server.

[​IMG] Sự kiện 2: Nhà sưu tầm kỷ vật.
Thời gian:
Bắt đầu 30/4 - đến hết ngày 6/5/2019

Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện các hiệp khách sử dụng item "Sứ Giả Hiệp Khách" trong túi đồ hoặc gõ lệnh "@event" để nhận nhiệm vụ sự kiện.

Sau khi nhận nhiệm vụ các hiệp khách hãy đi đánh quái chên lệch không quá 20 level để thu thập 20 kỷ vật chiến thắng mang về cho Thiên Vân Nhạc (ở Huyền Bột) để nhận thưởng.

[​IMG]
Kỷ vật chiến thắng (nằm ở túi đồ nhiệm vụ, có thể xếp chồng tối đa 100 cái)

Phần thưởng:

[​IMG]

Lưu ý:

  • Các vật phẩm pill có hạn sử dụng 7 ngày và không thể giao dịch.
  • Mỗi ngày các hiệp khách chỉ có thể hoàn thành tối đa 5 nhiệm vụ.

[​IMG] Sự kiện 3: Hộp quà năng động
Thời gian:
Bắt đầu 30/4 - đến hết ngày 6/5/2019.

Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện các hiệp khách có thể sử dụng "Sứ Giả Hiệp Khách" có trong túi đồ hoặc sử dụng lệnh "@hopqua" để nhận hộp quà năng động.

[​IMG]
Hộp quà năng động(yêu cầu đủ điểm Coupons mới có thể mở hộp)

Các bạn có thể kiếm tích lũy điểm thông qua các cách sau:

  1. Sử dụng @CASH để mua item trên webshop, với mỗi giao dịch trên webshop sẽ tích lũy 10% giá trị @CASHthành điểm Coupons. (Chỉ áp dụng với giao dịch lớn hơn 100@).
  2. Cường hóa vũ khí hoặc trang bị tại Đao Kiếm Tiếu, bạn sẽ nhận được 5 điểm mỗi lần cường hóa thành công và 1 điểm mỗi lần thất bại (Chỉ áp dụng cho item cường hóa từ 5 trở lên).
  3. Cường hóa vũ khí hoặc trang bị bằng các lại bùa mua tại webshop bạn sẽ nhận được 20 điểm mỗi lần cường hóa thành công và 10 điểm mỗi lần thất bại.
  4. Sử dụng item "Sử Tử Hống" mỗi lần sử dụng thành công bạn sẽ nhận được 2 điểm.
Các bạn có thể sử dụng lệnh "!info" để kiểm tra điểm Coupons hiện có.
[​IMG]


Phần thưởng:

[​IMG]
Mốc 1500 điểm Coupons

[​IMG]
Mốc 3000 điểm Coupons

[​IMG]
Mốc 4500 điểm Coupons

Lưu ý:

  • Hộp quà năng động mỗi ngày các hiệp khách chỉ có thể nhận được một lần.
  • Hộp quà không thể giao dịch hay bán shop, hộp quà có hạn sử dụng 7 ngày.
  • Sử dụng hộp quà không mất điểm Coupons, tùy theo mốc điểm của nhân vật mà hộp quà sẽ trao các phần thưởng khác nhau
  • Nhân vật level 80 trở lên mới có thể sử dụng hộp quà.

Được viết bởi:

01/05/2019

Chia sẻ tin tức này::