[Sự Kiện] - Quà tặng tân thủ Hiệp Khách VietGame


Thân chào các Hiệp Khách,
Thay cho lời cảm ơn các bạn đã tham gia trải nghiệm Hiệp Khách VietGame. BQT VietGame sẽ gửi đến tất cả người chơi món quà Tân Thủ cụ thể như sau:

Thời gian:
Bắt đầu 27/04/2019 - đến khi kết thúc sự kiện.

Phần thưởng:

[​IMG]

Khi khởi tạo nhân vật mới các bạn sẽ nhận được ngay Túi Lì Xì, sau đó cố gắng đạt các điều kiện cấp độ để mở các phần thưởng tiếp theo.


Được viết bởi:

03/05/2019

Chia sẻ tin tức này::