[Sự Kiện] - MỪNG QUỐC TẾ THIẾU NHI


Sự kiện 1: Nhân đôi kinh nghiệm
Thơi gian:
Bắt đầu 1/6 - đến hết ngày 2/6/2019

Nội dung:
Trong thời gian diện ra sự kiện BQT sẽ tiến hành nhân đôi điểm kinh nghiệm toàn server.

Sự kiện 2: Nhà sưu tầm kẹo.
Thời gian:
Bắt đầu 1/6 - đến hết ngày 8/6/2019

Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện các hiệp khách sử dụng item "Sứ Giả Hiệp Khách" trong túi đồ hoặc gõ lệnh "@event" để nhận nhiệm vụ sự kiện.

Sau khi nhận nhiệm vụ các hiệp khách hãy đi đánh quái chênh lệch không quá 20 level để thu thập 20 túi kẹo mang về cho Thiên Vân Nhạc (ở Huyền Bột) để nhận thưởng 5 Hộp Quà Thiếu Nhi.

Túi kẹo(nằm ở túi đồ nhiệm vụ, có thể xếp chồng tối đa 100 cái)


Hộp Quà Thiếu Nhi (phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ)
Phần thưởng:

Ngẫu nhiên một trong các vật phẩm trên (yêu cầu 2,500,000 Gold)


Ngẫu nhiên một trong các vật phẩm trên (Yêu cầu 5 xu vật phẩm)
Phần thưởng đặc biệt:
Khi các hiệp khách mở hộp quà với hình thức xu vật phẩm đạt mốc quy định sẽ nhận thêm phần thưởng đặc biệt như sau:

Ngẫu nhiên một trong các vật phẩm trên

Lưu ý:
  • Phần thưởng đạt mốc mỗi nhận vật chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất.
  • Khi mở hộp quà mà trong túi đồ nhân vật có xu vật phẩm, hệ thống sẽ tự động áp dụng hình thức thưởng xu.


Được viết bởi:

01/06/2019

Chia sẻ tin tức này::