Hướng Dẫn - Điểm tiềm năng nhân vật


Điểm tiềm năng là điểm các hiệp khách sẽ nhận được theo từng thời điểm chuyển sinh, được xem như phần thưởng cho quá trình miệt mài luyện tập, trui rèn chiêu thức võ nghệ.

Với điểm tiềm năng, hiệp khách có thể phân phối vào sức mạnh, gân cốt, thân pháp, nội công, linh hoạt và thân khiến cho năng lực ngày càng mạnh mẽ, cùng với những chiêu thức, tuyệt kỹ võ công làm hành trang bôn tẩu giang hồ, hùng bá tứ phương.

Điểm tiềm năng:

Nhân vật chuyển sinh sẽ nhận được điểm tiềm năng tương ứng.Hiệp Khách có thể tự do phân bố cho nhân vật của mình qua 5 thuộc tính.


Sau mỗi lần chuyển sinh số điểm tiềm năng như sau:
[​IMG]
Các hiệp khách sau khi chuyển sinh có thể gõ lệnh "!info" để kiểm tra điểm tiềm năng

Thuộc tính tiềm năng:

Bao gồm: sức mạnh, nội công, gân cốt, thân pháp và linh hoạt. Tùy theo điểm mạnh yếu từng nhân vật mà phân bố điểm tiềm năng thích hợp.

  • Sức mạnh: Ảnh hướng đến sức tấn công của nhân vật trên CTR+S, tùy theo từng nhân vật mà ảnh hưởng chỉ số khác nhau.
  • Nội công: Ảnh hưởng đến lượng nội công của nhân vật và điểm phòng ngự võ công, tùy theo từng nhân vật mà ảnh hưởng chỉ số khác nhau.
  • Gân cốt: Ảnh hưởng đến lượng sinh lực của nhân vật và điểm phòng ngự, tùy theo từng nhân vật mà ảnh hưởng chỉ số khác nhau.
  • Thân pháp: Ảnh hưởng đến né tránh của nhân vật trên CTR+S, điểm né tránh ảnh hưởng trực tiếp đến né kỹ năng và né các đòn đánh thường. Tùy theo từng nhân vật mà ảnh hưởng chỉ số khác nhau.
  • Linh hoạt: Ảnh hướng đến chính xác của nhân vật trên CTR+S, điểm chính xác có thể giúp nhân vật bỏ qua né tránh của nhân vật (không ảnh hưởng đến khí công) và gia tăng lực tấn công của các đòn đánh thường khi chí mạng.

Để tăng điểm tiềm năng các bạn có thể sử dụng các lệnh :
!sucmanh, !noicong, !gancot, !thanphap, !linhhoat.

VD: !sucmanh 500 (là tăng 500 điểm sức mạnh)

Được viết bởi:

03/11/2019

Chia sẻ tin tức này::