[Thông Báo] - Bảo trì máy chủ - Cập nhật


BẢO TRÌ MÁY CHỦ
Thời gian từ 18h00 phút - 18h05 phút ngày 28/04/2019
BQT VietGame sẽ bảo trì hệ thống khoảng 5 phút để cập nhật tính năng và fix lỗi hệ thống.

Nội dung bảo trì:
- Fix lỗi soi đồ người khác.
- Fix lỗi TLC.
- Fix lỗi PK không lên điểm thiện ác.
- Thêm độ mượt vào đòn đánh.
- Cập nhật và điều chỉnh tính năng online nhận thưởng.
- Thêm một số item mới vào webshop.
- Thêm drop ngọc Bạo Kích , Phòng Ngự Bạo Kích.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ vào fanpage để được giải đáp.

Được viết bởi:

28/04/2019

Chia sẻ tin tức này::